Đây là việc làm hết  sức ý nghĩa để giúp các em biết được tác hại của việc dùng pháo và các hành vi vi phạm luật giao thông làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Để từ đó các em phải tránh xa việc sử dụng pháo nổ và khi tham gia giao thô

Các em học sinh tham gia tìm hiểu luật PCCN&ATGT

ng thực hiện đúng luật quy định.